Để cải thiện tốt hơn trải nghiệm của người dùng, đôi ngũ Salework đã cập nhật các tính năng mới cho Salework Tài chính.

1. Danh sách giao dịch

– chi phí khác: có thêm tk chi , giao dịch tự động trừ tiền zô phí
– ds giao dịch: liệt kê danh sách theo ngày( chi phí, doanh thu). Đơn chờ xử Lý = dkien, thu hồi công nợ sàn = lấy từ ví shoppee về ví của mình sau khi đối soát
– danh sách shop sắp hết hạn token: qua kho lk lại
– ds tài khoản: ví của từng tk
– tk công nợ mặc định tự động trừ vào tk của shopee, tự động cộng tk tiền mặc định. Khi shopee và ks đối soát
– tk công nợ laz, tiki:
– thêm giao dịch mới, gd chi phí nhập kho
– tạo tk ví : chỉ tạo tk cá nhân
– tạo cân đối số dư tk
– công nợ shopee: tự động tính toán công nợ
– quản lý dòng tiền.