• Cập nhật SOTA Lazada,Cập nhật SOTA v2,Salework Updates

    15/11/2022

    Thân gửi quý khách đang sử dụng phần mềm Salework SOTA Shopee ! Nhằm tuân thủ chính sách mới nhất […]

  • Cập nhật chung,Cập nhật SOTA v2,Cập nhật Sotalink,Salework Updates

    01/03/2022

    Kính gửi khách hàng SOTA.   Theo thông tin mới nhất về chính sách và quy định chat trên Shopee, […]