I. TÍNH NĂNG TÀI KHOẢN TÀI CHÍNH

Bước 1: Truy cập trang chủ Salework Tài chính (https://finance.salework.net/)

Bước 2: Chọn mục Dòng tiền tài sản tại thanh công cụ phía bên trái màn hình.

Bước 3: Chọn Tạo tài khoản tiền.

Bước 4: Sau khi điền các thông tin cần thiết, chọn biểu tượng để lưu lại.

Bước 5: Để kiểm tra chi tiết giao dịch của từng tài khoản, kéo chuột xuống phần dưới màn hình. Tài khoản bạn đã tạo sẽ nằm trong phần Tài khoản cá nhân.

Bước 6: Để kiểm tra các giao dịch trong từng tài khoản, chọn mục Chi tiết ở ô tài khoản bạn mong muốn.

Giao dịch của tài khoản nằm ở cột bên phải của bảng chi tiết giao dịch.

II. TÍNH NĂNG QUẢN LÝ GIAO DỊCH

2.1 Tạo giao dịch

Bước 1: Truy cập trang chủ Salework Tài chính (https://finance.salework.net/)

Bước 2: Chọn mục Danh sách tài khoản tại thanh công cụ phía bên trái màn hình.

Bước 3: Chọn Tạo Giao dịch.

Bước 4: Sau khi điền các thông tin của giao dịch, chọn Xác nhận để lưu giao dịch.

2.2 Theo dõi giao dịch.

Bước 1: Chọn mục Danh sách giao dịch tại thanh Menu

Bước 2: Bạn có thể chọn loại giao dịch, trạng thái giao dịch và thời gian ở các danh mục phía trên màn hình để tra cứu theo mong muốn.

Bước 3: Chọn ô Chi tiết ở bên cạnh giao dịch để tra cứu chi tiết của giao dịch.

Để giải đáp mọi thắc mắc, xin liên hệ:

Hotline: 088683022

Email: salework@esbt.vn