Đội ngũ phát triển phần mềm SOTALAZ thông báo chính thức ra mắt bản cập nhật ngày 02/10/2021.

  1. Phân quyền cho tài khoản nhân viên

Hiện tại bạn có thể phân quyền cho từng nhân viên phụ trách các công việc khác nhau theo từng chức vụ, bộ phận để hỗ trợ bạn quản lý vận hành shop một cách hiệu quả.

Để phân quyền cho tài khoản nhân viên trong Sotalaz, bạn sẽ cần thao tác các bước sau:

  • Bước 1: Tạo tài khoản nhân viên.

Truy cập vào link  https://salework.net/user/create 

Tại đây, bạn sẽ tiến hành tạo thông tin cho tài khoản nhân viên bao gồm: tên đăng nhập, mật khẩu, số điện thoại, email,… và tích chọn các quyền mà bạn muốn nhân viên truy cập vào sử dụng.

Nhấn Tạo người dùng để hoàn tất thiết lập.

  • Bước 2: Phân quyền cho nhân viên vào từng shop để quản lý.

Truy cập vào link: https://sotala.salework.net/setting, bạn muốn cho nhân viên quản lý shop nào thì có thể chọn Phân quyền rồi add nhân viên vào từng shop để quản lý.

Chọn tài khoản nhân viên > nhấn Thêm > nhấn Lưu để hoàn tất.

   

   2. Update đánh giá khách hàng tại ngay khung chat.

Ngay tại khung chat, tiến hành update thông tin đánh giá của khách hàng: đánh giá nhà bán hàng, đánh giá sản phẩm, đánh giá vận chuyển để bạn dễ dàng theo dõi thông tin và xử lý các đánh giá xấu.