Nếu không còn nhu cầu sử dụng Salework, bạn có thể yêu cầu xóa tài khoản của mình bất kỳ lúc nào.

Để xóa tài khoản Salework, vui lòng thực hiện theo các bước sau.

1: Đăng nhập vào tài khoản Salework bạn muốn xóa.

2: Truy cập vào đường link. https://salework.net/account/deletion

3: Nhấn nút xóa tài khoản và điền tên đăng nhập của bạn vào cửa sổ được đang hiển thị sau đó ấn nút xác nhận.

 

 

Sau khi ấn nút xác nhận, tài khoản của bạn sẽ bị khóa và không thể truy cập. Chúng tôi sẽ tiến hành xóa tài khoản của bạn sau khoảng 10 ngày làm việc. Trong thời gian này bạn có thể yêu cầu ngừng việc xóa và mở lại tài khoản. Một khi tài khoản đã bị xóa mọi thông tin, dữ liệu sẽ không thể truy cập và khôi phục.