1.Tính năng tin nhắn tự động

 Thêm lựa chọn về việc tự động gửi tin nhắn đến các seller. Nhằm tránh tình trạng các seller phải nhận được những tin nhắn tự động gây mất thời gian phản hồi, SOTA đưa ra option lựa chọn nhà bán hàng có gửi tin nhắn đến seller hay không. Vui lòng truy cập mục “Tin nhắn tự động” để tiến hành cài đặt.

Khi hệ thống quét dữ liệu sẽ bỏ qua và không gửi tin tự động nếu khách hàng đặt hàng cũng là nhà bán hàng trên shopee.

2.Tính năng đánh giá shop

Trong phần tự động phản hồi đánh giá, hệ thống bổ sung thêm tính năng tích chọn: Chỉ phản hồi đánh giá chưa có bình luận.

Nếu bạn chọn vào mục này, đồng nghĩa với đánh giá bạn đã setup, Sota sẽ chỉ trả lời tự động cho những đánh giá có bình luận.

Vì vậy, với những đánh giá 1*, 2*  không kèm theo bình luận của khách hàng, bạn vẫn có thể setup nội dung để phản hồi đánh giá tự động của khách hàng trên trang bán hàng của shopee.

3. Đánh giá

Tiến hành cập nhật số lượng đánh giá xấu trong 3 ngày gần nhất ngay tại màn hình dashboard giúp bạn có thể dễ dàng theo dõi và quản lý.