Chính sách bảo mật thông tin

CÔNG TY TNHH ESBT đã xây dựng ứng dụng Salework như một ứng dụng Thương mại. DỊCH VỤ này được cung cấp bởi CÔNG TY TNHH ESBT và được thiết kế để sử dụng như hiện tại.

Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập về các chính sách của chúng tôi với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân nếu bất kỳ ai quyết định sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Các điều khoản được sử dụng trong chính sách bảo mật thông tin này có cùng ý nghĩa như trong là điều khoản và Điều kiện của Salework, có thể truy được cập tại website.

Thu thập thông tin

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên các sản phẩm phần mềm của Salework, Người dùng cần phải đăng ký thành viên và cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Các thông tin cần Người dùng cung cấp là các thông tin cơ bản bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau về người dùng:

Email, số điện thoại di động.

Tên cửa hàng, doanh nghiệp.

Họ tên.

Ảnh đại diện tài khoản Facebook liên kết.

Sử dụng thông tin

Salework có thể sử dụng, kết hợp và xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

Xác định và xác thực tài khoản

Đo lường và cải thiện dịch vụ

Chăm sóc khách hàng

Nghiên cứu và phân tích

Ứng dụng sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập thông tin được sử dụng để nhận dạng bạn.

Lưu trữ và xóa thông tin

Tất cả các thông tin thu thập được sẽ được lưu trữ không thời hạn trên máy chủ của Salework cho đến khi tài khoản người dùng bị xóa. Người dùng có thể gửi yêu cầu xóa tài khoản của mình bất kỳ lúc nào. Sau khi nhận được yêu cầu chúng tôi sẽ tiến hành xóa bỏ tài khoản và các thông tin liên quan khỏi hệ thống trong khoảng 10 ngày làm việc.

Để gửi yêu cầu xóa tài khoản của mình, người dùng có thể truy cập vào đường dẫn https://salework.net/account/deletion sau khi đã đăng nhập tài khoản.

 

Dữ liệu nhật ký

Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng bất cứ khi nào bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, trong trường hợp xảy ra lỗi trong ứng dụng, chúng tôi thu thập dữ liệu và thông tin (thông qua các sản phẩm của bên thứ ba) trên điện thoại của bạn được gọi là dữ liệu nhật ký. Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) trên thiết bị của bạn, tên thiết bị, phiên bản hệ điều hành, cấu hình của ứng dụng khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, ngày giờ bạn sử dụng Dịch vụ và các số liệu thống kê khác .

Cookies

Cookies là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu thường được sử dụng làm mã định danh duy nhất ẩn danh. Chúng được gửi đến trình duyệt của bạn từ các trang web mà bạn truy cập và được lưu trữ trên bộ nhớ trong của thiết bị của bạn.

Dịch vụ này không sử dụng các cookies này một cách rõ ràng. Tuy nhiên, ứng dụng có thể sử dụng mã của bên thứ ba và các thư viện sử dụng cookies để thu thập thông tin và cải thiện dịch vụ của họ. Bạn có tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie này và biết khi nào một cookies được gửi đến thiết bị của bạn. Nếu bạn chọn từ chối cookies của chúng tôi, bạn có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ này.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể tuyển dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba vì những lý do sau:

Tạo điều kiện cho Dịch vụ của chúng tôi

Cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi

Thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ

Hỗ trợ chúng tôi phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng

Trong một số trường hợp cần thiết:

(a) Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

(b) Trong trường hợp việc cung cấp thông tin đó là chính đáng, bảo vệ quyền lợi của website salework.net trước pháp luật

(c) Tình huống khẩn cấp và cần thiết để đảm bảo an toàn cá nhân của người dùng khác trên website salework.net (nếu có ).

Chúng tôi muốn thông báo cho người dùng dịch vụ này rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn. Lý do là để thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ được giao cho họ. Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

Bảo vệ

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin đó. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền tải qua internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn và đáng tin cậy 100% và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web đó. Lưu ý rằng các trang web bên ngoài này không do chúng tôi điều hành. Do đó, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật của các trang web này. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư của trẻ em

Những dịch vụ này không liên quan đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa thông tin này khỏi máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các hành động cần thiết.

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật của mình theo thời gian. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng chính sách bảo mật mới trên trang này. Những sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ 00:00 phút của ngày thứ 2 , kể từ ngày sửa đổi, bổ sung được công bố trên trang Salework.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email salework@esbt.vn.

 

Cập nhật lần cuối ngày : 28/04/2022

 

 

Xem thêm: Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật ứng dụng Salework cho di động – Salework Mobile Application Privacy Policy

Xem thêm: Hướng dẫn xóa tài khoản Salework. – How to delete your Salework account.