SALEWORK PAGE

Phần mềm quản lý tin nhắn, hỗ trợ bán hàng tối ưu nhất trên Facebook.

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ
Salework Page - Phần mềm quản lý tin nhắn, hỗ trợ bán hàng tối ưu nhất trên Facebook. - 10

Salework Page - Phần mềm quản lý tin nhắn, hỗ trợ bán hàng tối ưu nhất trên Facebook. - 11

Salework Page - Phần mềm quản lý tin nhắn, hỗ trợ bán hàng tối ưu nhất trên Facebook. - 12
Salework Page - Phần mềm quản lý tin nhắn, hỗ trợ bán hàng tối ưu nhất trên Facebook. - 13
Salework Page - Phần mềm quản lý tin nhắn, hỗ trợ bán hàng tối ưu nhất trên Facebook. - 14
Dễ dàng sử dụng

Chỉ cần một ít phút là bạn đã có thể thiết lập và sử dụng phần mềm quản lý fanpage ưu việt Salework Page.

Quy trình tối ưu

Quy trình quản lý hội thoại, tối ưu tỷ lệ chuyển đổi được hệ thống hóa. Hỗ trợ tối ưu cho hoạt động kinh doanh của bạn

Báo cáo đầy đủ

Mọi hoạt động trong tổ chức của bạn đều được nghi chép đầy đủ và báo cáo bất cứ khi nào bạn cần. Thống kê chi tiết hiệu quả hoạt động kinh doanh của bạn.

Salework Page - Phần mềm quản lý tin nhắn, hỗ trợ bán hàng tối ưu nhất trên Facebook. - 15

Quản lý bán hàng Facebook chưa bào giờ dễ dàng đến vậy

Salework Page được liên kết và tích hợp cùng với kênh bán hàng Facebook. Việc đồng bộ hội thoại, data khách hàng và quy trình bán hàng giúp bạn quản lý dễ dàng, hiệu quả.

  • Quản lý hội thoại
  • Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi
  • Tối ưu data
  • Báo cáo thông minh hoạt động kinh doanh

Trải nghiệm ngay

Phân quyền sử dụng cho nhân viên

Hệ thống quản lý tài khoản và phân quyền cho nhân viên từ Salework Page giúp bạn dễ dàng tổ chức và vận hành các fanpage của bạn. Việc nhân rộng quy mô, tăng lợi doanh thu nhuận sẽ được thực hiện một cách dễ dành nhanh chóng, đồng thời tối ưu tỷ lệ chốt đơn.

  • Phân quyền theo quyền hạn
  • Phân quyền nhân viên theo page phụ trách
  • Phân quyền quản lý
  • Phân quyền theo tiến trình vận hàng
  • Tài khoản Admin tổng
Salework Page - Phần mềm quản lý tin nhắn, hỗ trợ bán hàng tối ưu nhất trên Facebook. - 16
Salework Page - Phần mềm quản lý tin nhắn, hỗ trợ bán hàng tối ưu nhất trên Facebook. - 17
Truy cập tại đây