Thân gửi quý khách hàng đang sử dụng Salework App Mobile!

Đội ngũ Salework luôn nỗ lực để đưa tới khách hàng sản phẩm tốt nhất. Vì vậy, chúng tôi xin gửi tới bạn mẫu khảo sát này để tham khảo ý kiến của bạn về sản phẩm Salework App Mobile nhằm nâng cao chất lượng phần mềm. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Bạn đánh giá thế nào về giao diện mới trên Salework App Mobile?

Ý kiến của bạn về các tính năng mới trên Salework App Mobile.

Tính năng nào bạn muốn có trên Salework App Mobile?

Cảm ơn những đóng góp của bạn. Tin nhắn đã được gửi đi.
Có lỗi trong quá trình gửi tinh nhắn. Xin vui lòng thử lại!