Salework giới thiệu gói combo vận hành

Bảng báo giá các dịch vụ quản lý bán hàng Salework - 9
Mua ngay
Liên hệ tư vấn

Bảng giá

Bảng báo giá các dịch vụ quản lý bán hàng Salework - 10 Bảng Giá Salework Ads

Tìm hiểu

Tối ưu và tự động hóa quảng cáo Shopee.

Bảng báo giá các dịch vụ quản lý bán hàng Salework - 11

Bảng báo giá các dịch vụ quản lý bán hàng Salework - 12 Bảng Giá Salework Finance

Tìm hiểu

Tài chính, kế toán tự động.

Bảng báo giá các dịch vụ quản lý bán hàng Salework - 13

Bảng báo giá các dịch vụ quản lý bán hàng Salework - 14Bảng Giá Salework SOTA Shopee

Tìm hiểu

Nhắn tin, quản lý, chăm sóc khách hàng tự động trên Shopee.

Bảng báo giá các dịch vụ quản lý bán hàng Salework - 15

Bảng báo giá các dịch vụ quản lý bán hàng Salework - 14Bảng Giá Salework SOTA Lazada

Tìm hiểu

Nhắn tin, quản lý, chăm sóc khách hàng tự động trên Lazada.

Bảng báo giá các dịch vụ quản lý bán hàng Salework - 17

Bảng báo giá các dịch vụ quản lý bán hàng Salework - 18Bảng Giá Salework Kho

Tìm hiểu

Quản lý kho hàng, đơn hàng đa kênh.

Bảng báo giá các dịch vụ quản lý bán hàng Salework - 19

Với mỗi tài khoản vượt quá số đơn hàng giới hạn trong tháng, chúng tôi sẽ thu thêm 200đ/vận đơn