Các phần mềm, ứng dụng bao gồm Salework Kho (POS), Salework Tài Chính, Salework Page, Salework App Mobile hiện đang được phát hành miễn phí.

Đối với phần mềm trợ lý bán hàng trên Shopee (SOTA) và Lazada (SOTALAZ), phần mềm tối ưu hiệu quả quảng cáo Salework Ads, chúng tôi thu phí theo giá các gói dịch vụ bên dưới.

GÓI NÂNG CẤP SALEWORK ADS

Bảng giá - 9

GÓI NÂNG CẤP SOTA SHOPEE

Bảng giá - 10

GÓI NÂNG CẤP SOTA LAZ

https://salework.net/billing/bill-create?appName=SOTALA

MUA THÊM SHOP LIÊN KẾT

Bảng giá - 11