Việc quản lý đơn hàng Lazada không hề đơn giản đối với các chủ cửa hàng bởi số lượng hàng nhiều rất khó kiểm soát cùng nhiều thông tin phức tạp như ngày nhập hàng, vị trí món hàng, số lượng hàng tồn kho,…Nhưng nếu bạn biết sử dụng công cụ thì công việc quản lý kho của bạn sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Dưới đây là hướng dẫn quản lý đơn hàng bằng Salework Kho vận cụ thể nhất.

1. Xuất nhập kho

Tại trang chủ Salework kho truy cập Quản lý tồn kho chọn Xuất nhập kho, tại đây https://stock.salework.net/export_import.

Quản lý tồn kho

Mô tả:

– Mã phiếu: mã phiếu trong kho hàng

– Loại: phiếu xuất, phiếu di chuyển, phiếu nhập,

– Trạng thái: Trạng thái của phiếu nhập – xuất là chờ xác nhận hay hoàn thành

– Chi tiết:  số lượng xuất – nhập vào kho và mã sản phẩm

– Mô tả: Ghi chú, lý do, mục đích của phiếu xuất – nhập kho

– Người cập nhật: Người tạo phiếu hàng

– Ngày cập nhật: Thời gian cụ thể phát sinh phiếu

1.1 Tạo phiếu nhập kho

Bước 1: Tại mục Xuất nhập kho -> Thêm xuất nhập -> Nhập mới hoặc Nhập tự do

Bước 2: Nhập thông tin phiếu -> Tạo phiếu 

Bước 3: Xác nhận hoàn thành thao tác

1.2 Tạo phiếu xuất kho

Tại mục Xuất nhập kho -> Thêm xuất nhập -> Xuất tự do. 

Các thao tác sau tương tự như Tạo phiếu nhập kho.

1.3 Tạo phiếu nhập hàng hoàn

Tại mục Xuất nhập kho -> Thêm xuất nhập -> Nhập hàng hoàn.

Các thao tác sau tương tự như Tạo phiếu nhập kho.

1.4 Tạo phiếu Di chuyển

Phiếu Di chuyển dùng để đổi chỗ sản phẩm qua kệ hàng khác.

Bước1: Tại mục Xuất nhập kho -> Thêm xuất nhập -> Di Chuyển

Bước 2: Nhập thông tin phiếu -> Tạo phiếu

Bước 3: Xác nhận hoàn thành phiếu 

  1. Vị trí để hàng

Tại trang chủ Salework kho truy cập Quản lý tồn kho, chọn mục Vị trí để hàng, tại đây https://stock.salework.net/stores

Quản lý hàng tồn kho

Các mã sản phẩm có hiển thị số lượng tồn kho  bên cạnh và sẽ được sắp xếp thành 6 cột để nhà bán dễ dàng quan sát. Phần vị trí kho hàng có kệ mặc định, các mã sản phẩm được tạo hệ thống sẽ ghi nhận trong kệ này. Nhà bán sẽ bắt đầu tạo các kệ hàng để quản lý sản phẩm trong kho một cách tối ưu và khoa học nhất. 

Bước 1: Tạo kệ hàng

Chọn mục Cập nhật vị trí -> nhập tên Kệ hàng -> Thêm -> Cập nhật hoàn tất việc tạo kệ hàng.

Bước 2: sản phẩm từ kệ Mặc định di chuyển vào các kệ hàng vừa tạo

Vào phần Quản lý tồn kho -> Xuất nhập kho -> Thêm xuất nhập -> tạo phiếu Di chuyển

Nhập thông tin vị trí kệ hàng và các sản phẩm -> Tạo phiếu -> Xác nhận

2.  Lô hàng chờ nhập

Tại trang chủ Salework kho truy cập Quản lý tồn kho chọn Lô hàng chờ nhập, tại đây  https://stock.salework.net/supplyrequest

2.1 Tạo đơn hàng chờ nhập

Bước 1: Tại mục Lô hàng chờ nhập -> Thêm đơn đặt hàng

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin đơn hàng và bấm Tạo đơn

2.2 Xác nhận Đơn đặt hàng để số lượng cộng vào tồn kho

Bước 1: Tại mục Lô hàng chờ nhập nhấp chuột vào Phiếu của Lô hàng chờ nhập

Bước 2: Điền số lượng Đã nhận (để số lượng cộng vào tồn kho), hàng lỗi (nếu có) và nhấn Cập nhật

3. Hàng lỗi

Quản lý đơn hàng lazada bao gồm tất cả các sản phẩm trong đơn hàng hoàn về bị hỏng hóc, lỗi hay không còn sử dụng được nữa. Nếu sản phẩm bị lỗi không còn sử dụng được tích chọn sản phẩm đó là Hàng lỗi để không cộng lại vào tồn kho khi tạo phiếu nhập hàng hoàn.

Quản lý hàng tồn kho 1

Sau khi tạo phiếu nhập hàng hoàn xác nhận hoàn thành phiếu, sản phẩm sẽ được liệt kê vào mục Hàng lỗi.