Để hỗ trợ bạn kinh doanh và vận hành shop hiệu quả, bạn có thể tạo thêm các tài khoản nhân viên và phân quyền sử dụng các tính năng phù hợp với công việc hiện tại của mỗi người.

Để thêm mới nhân viên bạn thao tác như sau:

  • Bước 1: Tại trang chủ Salework Admin, bạn truy cập mục Quản lý người dùng, chọn Tài khoản nhân viên > Tạo tài khoản nhân viên.

 

  • Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin như: Tên đăng nhập, mật khẩu

Lưu ý:

  • Tên đăng nhập không sử dụng kí tự đặc biệt, chữ có dấu, dấu cách…
  • Mật khẩu phải chứa ít nhất 8 ký tự bao gồm chữ, số và ký tự đặc biệt (@,#,*,…).
  • Khi đã tạo xong tài khoản cho nhân viên mới, sử dụng đường dẫn đã được tạo sẵn để nhân viên của bạn đăng nhập.

 

  • Bước 3: Tiến hành phân quyền cho nhân viên. Bạn có thể chọn các quyền có sẵn dưới đây.

 

Hoặc có thể sử dụng chọn một chức vụ đã được tạo sẵn, nếu chưa có chức vụ bạn có thể tạo tại đây.

Sau khi thêm mới nhân viên thành công, danh sách nhân viên sẽ hiện ở mục Danh sách, bạn có thể cập nhật thông tin khi có thay đổi.

 

Bạn muốn cập nhật, chỉnh sửa tài khoản, chọn để chỉnh sửa, và cập nhật thông tin. Bạn có thể thay đổi tên của nhân viên, số điện thoại, mật khẩu, email và chức vụ. Tên đăng nhập không thay đổi được.

Chọn Sửa người dùng để lưu thay đổi. Trong trường hợp muốn xoá tài khoản nhân viên, chọn biểu tượng để xoá vĩnh viễn tài khoản đó.

Trên đây là các thao tác tạo tài khoản cho nhân viên. Mọi vấn đề thắc mắc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ đến Hotline 0886830222 hoặc gửi về Email: salework@esbt.vn để được tư vấn và giải đáp.

Chúc bạn thành công!